T. 089 144 9327 , 081 490 9144
E. mmgas2011@gmail.com
เกี่ยวกับเรา

   
     บริษัท เอ็มเอ็มจี ออโต้โมทีฟ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (LPG) รวมถึงงานแก้ไขงานติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีปัญหาในการใช้งาน ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์และการใช้งาน โดยศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขจุดบกพร่องในระบบแก๊สเป็นเวลากว่า 7 ปี โดยรู้จักดีในนาม “แมวหมู แก๊ส เซอร์วิส”
 
     นอกจากงานติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (LPG) แล้ว เรายังจำหน่ายสินค้าและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซด้วย ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นพัฒนาฝีมือให้เป็นอู่ชั้นนำของเมืองไทย จนกระทั่งในปัจจุบันผลงานติดตั้งในแบบฉบับของแมวหมูเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงผู้ใช้ก๊าซ นับว่าเป็นการยกระดับงานติดตั้งที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน
 
     การเปิดตัวเว็บไซต์ mmgautomotive.com เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับระบบก๊าซ  ผลงานการติดตั้งในรถยนต์รุ่นต่างๆ สินค้าและการบริการของเรา โปรโมชั่นที่น่าสนใจ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น android และ IOS ทำให้สามารถติดต่อ-สอบถามได้หลากหลายมากขึ้น
 
    แมวหมู แก๊ส เซอร์วิส ได้รับความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบฯ จากกรมการขนส่งทางบก เลขที่ ตปร/สค 8-2555 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งเสริมจิตสำนึกในการบริการ ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเป็นสำคัญ และเรายังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานงานบริการต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง