T. 089 144 9327 , 081 490 9144
E. mmgas2011@gmail.com
Gas Vaporizer

 

Gas Vaporizer

 

ทำหน้าที่ปรับแรงดันจากถังบรรจุก๊าซ ซึ่งมีแรงดันที่สูงลดลงให้เหมาะสมกับการใช้งานของอุปกรณ์ และทำหน้าที่ควบคุมการ เปิด/ปิด ของก๊าซด้วยระบบไฟฟ้า

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : lovatothai.com