T. 089 144 9327 , 081 490 9144
E. mmgas2011@gmail.com
Multivalve

 

Multivalve
 
เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยวาล์วป้องกันการรั่วของแก๊ส โดยวาล์วจะป้องกันการรั่วซึมของแก๊สในกรณีที่ท่อเดินแก๊สรั่ว เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ และเป็นวาล์วควบคุมการไฟลย้อนของแก๊ส