T. 089 144 9327 , 081 490 9144
E. mmgas2011@gmail.com
ท่อปุ๊กปิ๊ก

การเก็บความเรียบร้อยของสายไฟจุดต่างๆ ด้วยการร้อยท่อโปโลหรือท่อกระดูกงู และหุ้มปิดรอยต่อด้วยท่อหด “ท่อปุ๊กปิ๊ก” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมวหมู แก๊ส เซอร์วิส

 

ข้อดีของการเก็บสายไฟและใช้ท่อหด เพื่อป้องกันความร้อนภายในห้องเครื่องที่จะเกิดอันตรายกับสายไฟของระบบแก๊ส