T. 089 144 9327 , 081 490 9144
E. mmgas2011@gmail.com
สินค้า
รหัส LPG 0147
น็อตอัดตาไก่ 8 มม.
รหัส LPG 0146
แกนกลางมัลติวาล์วโทมา
รหัส LPG 0145
มิกเซอร์จุ๊บ 70
รหัส LPG 0144
มิกเซอร์จุ๊บ 68
รหัส LPG 0143
ท่อสามทาง
รหัส LPG 0142
แกนใส่ติ๊กหม้อต้ม
รหัส LPG 0141
กรองหัวฉีดบลูพาวเวอร์
รหัส LPG 0140
ไส้กรองหม้อโรแก๊ส
รหัส LPG 0139
มิกเซอร์ครอบ 57