T. 089 144 9327 , 081 490 9144
E. mmgas2011@gmail.com
Ford
ยี่ห้อ
:
Ford
รุ่น
:
Eco Sport 1.5
ชุดติดตั้งแก๊ส
:
AC STAG 4ECO
รายละเอียด
:

- หัวฉีด Hana แบบรางสี่ รุ่น 2000

- หม้อต้ม Tomasetto รองรับ 140 แรงม้า

- กรองแก๊สยี่ห้อ LEAF ละเอียด 4 ไมครอน

- ถังแคปซูล ขนาด 58 ลิตร ยี่ห้อสหมิตร

- วาล์วถังยี่ห้อ Tomasetto พร้อมเรือนกักก๊าซ

- รับประกันงานติดตั้งและอุปกรณ์ 2 ปีหรือ 1 แสนกม.

- รับฟรีกรมธรรม์กรณีเพลิงไหม้ 3 ปีหรือ 1 แสนกม.(วิ่งไม่เกิน 5,000 ก.ม.)